رزومه معتبر برای دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی یزد صادر
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رزومه معتبر برای دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی یزد صادر
می‌شود
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با عنوان فرنما به منظور ساماندهی، انسجام‌بخشی و پایش مستمر فرایندهای فرهنگی مختلف در سطح دانشگاه‌ها راه‌اندازی شده است.
تمامی برنامه‌ها در این سامانه قابل مشاهده است و ثبت فعالیت‌های فرهنگی، نشان از فعال بودن دانشجویان در انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌ها است.
بر اساس گزارش‌های ارائه شده، دانشگاه یزد نسبت به دانشگاه‌های بزرگ کشور مثل دانشگاه تهران از منظر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نظر مثبتی وجود دارد و این فضا در دانشگاه یزد رو به رشد است.
دانشجویان فعال فرهنگی با ثبت فعالیت‌هایشان در سامانه فرنما، بعد از پایان دوره دانشجویی می‌توانند با یک رزومه معتبر علمی از سوی وزارت علوم فارغ‌التحصیل شوند.
یکی از کارکردهای مهم این سامانه دیده شدن فعالیت‌های دانشجویان است و این امر یک فاکتور مهم برای دانشجو در مقاطع بعدی تحصیلی و اشتغال است.
در سیاستگذاری فرهنگی، سقفی برای تعداد فعالیت‌های فرهنگی در نظر گرفته می شود و بر این اساس برای انجمن‌هایی که فراتر از سقف برنامه‌ریزی شده فعالیت داشته باشند، اعتبار ویژه در نظر گرفته خواهد شد. امیدوارم از خبر رزومه معتبر برای دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی یزد صادر
می‌شود
راضی بوده باشید.

رزومه معتبر برای دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی یزد صادر
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۲۵ ۰۲:۳۹:۳۷