راهپیمایی ضد جنگ مردم نیجریه: مخالف جنگ افروزی غرب در
نیجریم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر راهپیمایی ضد جنگ مردم نیجریه: مخالف جنگ افروزی غرب در
نیجریم
به گزارش سوالات شرعی و احکام، در شهر «کانو» صدها نفر از تظاهرکنندگان نیجریه‌ای روز دوشنبه با حضور در خیابان‌های اصلی شهر تاکید کردند که هرگونه اعلام جنگ علیه نیجر محکوم است.
آژانس خبری آناتولی گزارش داد که تظاهرکنندگان تصریح کردند، فرانسه و آمریکا خواهان جنگ علیه نیجر هستند و از طریق «اکوواس» می‌خواهند جنگ نیابتی راه بیندازند.
مخالفان جنگ دو کشور فرانسه و آمریکا را استعمارگر خواندند.
تظاهرکنندگان نیجریه‌ای در حالی که شعارهای ضد فرانسوی و آمریکایی سرمی‌دادند، در پایان تظاهرات، پرچم فرانسه را به نشانه مخالفت با سیاست‌های این کشور در قبال نیجر به آتش کشیدند.
نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر چهارشنبه (۴ مرداد ۲۶ ژوئیه) محمد بازوم رئیس جمهور این کشور را در داخل کاخ ریاست جمهوری در بازداشت قرار دادند و سپس او را از مقامش برکنار کردند.
کودتاچیان نیجر روز جمعه (۶ مرداد ۲۸ ژوئیه)، ژنرال عبدالرحمن چیانی را به عنوان رئیس شورای انتقالی این کشور منصوب کردند.
نیجر با ۱.۳ میلیون کیلومترمربع مساحت، پهناورترین کشور در منطقه غرب آفریقاست و اکثریت جمعیت ۲۴ میلیون نفری آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. نیجر هر چند یکی از فقیرترین کشورهای جهان است اما از بزرگ‌ترین ذخایر اورانیوم نیز برخوردار است. این کشور تا سال ۱۹۶۰ مستعمره فرانسه بود و در این سال استقلال خود را از این کشور اعلام کرد. امیدوارم از خبر راهپیمایی ضد جنگ مردم نیجریه: مخالف جنگ افروزی غرب در
نیجریم
راضی بوده باشید.

راهپیمایی ضد جنگ مردم نیجریه: مخالف جنگ افروزی غرب در
نیجریم  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۶ ۰۲:۳۶:۴۶