رئیس جمهور وارد کوبا شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رئیس جمهور وارد کوبا شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، سید ابراهیم رئیسی که به دعوت رسمی آقای «میگل دیاز کانل» به کوبا سفر کرده است، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی با استقبال وزیر خارجه کوبا وارد فرودگاه «خوزه مارتی» هاوانا شد. امیدوارم از خبر رئیس جمهور وارد کوبا شد راضی بوده باشید.

رئیس جمهور وارد کوبا شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۱۵ ۰۲:۳۸:۲۵