رئیس اتاق بازرگانی ایران در دور دهم انتخاب شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رئیس اتاق بازرگانی ایران در دور دهم انتخاب شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، اولین جلسه دهمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای انتخاب هیأت رئیسه اتاق برگزار شد.
بنابراین براساس آمار شمارش شده، حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد. وی برای رسیدن به ریاست اتاق ایران ۲۶۵ رأی کسب کرد.
در این جلسه ۴۸۵ نفر از اعضا حضور داشتند و مطابق اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ۴۰ نفر به عنوان کاندید برای کرسی‌های رئیس، نواب رئیس، خزانه دار و منشی اعلام شدند.
همچنین حسین پیرموذن، حسین سلاح‌ورزی و یونس ژائله به عنوان نامزدهای ریاست اعلام آمادگی کردند که سلاح‌ورزی پس از رأی گیری با ۲۶۵ رأی به مدت چهار سال به عنوان رئیس دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.
همچنین در این رأی گیری یونس ژائله ۹۵ رأی و حسین پیرموذن ۶۲ رأی کسب کردند. امیدوارم از خبر رئیس اتاق بازرگانی ایران در دور دهم انتخاب شد راضی بوده باشید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در دور دهم انتخاب شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۱۹ ۰۲:۳۸:۳۵