رئیسی از مجروحان اغتشاشات اخیر عیادت کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رئیسی از مجروحان اغتشاشات اخیر عیادت کرد به گزارش سوالات شرعی و احکام، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ساعتی پیش با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از تعدادی از مجروحین اغتشاشات اخیر عیادت و در جریان روند رسیدگی و درمان آنان قرار گرفت. امیدوارم از خبر رئیسی از مجروحان اغتشاشات اخیر عیادت کرد راضی بوده باشید.

رئیسی از مجروحان اغتشاشات اخیر عیادت کرد  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۲۶ ۰۲:۳۸:۴۸