دومین شب شعر وحدت سرزمین برادری برگزار شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دومین شب شعر وحدت سرزمین برادری برگزار شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، سید حسام بنی فاطمه در دومین شب شعر وحدت سرزمین برادری؛ اظهار کرد: هدف از برگزاری این آئین نشان دادن وحدت بین اقوام و مذاهب اسلامی با زبان هنر است. امیدوارم از خبر دومین شب شعر وحدت سرزمین برادری برگزار شد راضی بوده باشید.

دومین شب شعر وحدت سرزمین برادری برگزار شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۰۲ ۰۲:۳۸:۲۵