دورهمی اهالی هنر و رسانه در چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم
سلیمانی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دورهمی اهالی هنر و رسانه در چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم
سلیمانی
مشهد- در چهارمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یکصد و شانزدهمین دورهمی فرهنگی با عنوان پهلوان قاسم نامدار با حضور تعدادی از اهالی هنر، رسانه و ورزشکاران و مردم مشهد برگزار شد.
تصویربردار: وحید بیات

کد خبر ۵۹۸۱۸۳۸ امیدوارم از خبر دورهمی اهالی هنر و رسانه در چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم
سلیمانی
راضی بوده باشید.

دورهمی اهالی هنر و رسانه در چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم
سلیمانی  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۰۱ ۰۲:۴۲:۲۷