دود غلیظ ناشی از آتش سوزی بازارچه امین در نقده

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دود غلیظ ناشی از آتش سوزی بازارچه امین در نقده به گزارش خبرنگار سایت احکام، هم اکنون آتش سوزی بازارچه امین در نقده مهار شده ولی دود غلیظ ناشی از این آتش سوزی منطقه را فرا گرفته است.
یکشنبه شب آتش سوزی گسترده در بازارچه امین نقده موجب مصدومیت ۲۰ نفر شده است. امیدوارم از خبر دود غلیظ ناشی از آتش سوزی بازارچه امین در نقده راضی بوده باشید.

دود غلیظ ناشی از آتش سوزی بازارچه امین در نقده  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۶ ۰۲:۳۸:۴۱