دشمن به دنبال ایجاد شکاف بین نسلی است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دشمن به دنبال ایجاد شکاف بین نسلی است به گزارش خبرنگار سایت احکام، حسنعلی عزت خواه سه شنبه شب در دیدار با رئیس سازمان دانش آموزی استان افزود: نقش سازمان دانش آموزی در مدارس بسیار تأثیر گذار است و دانش آموزان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی در مدرسه باید با دستاوردهای انقلاب آشنا شوند.
وی بیان داشت: دانش آموزان در کنار علم آموزی باید تربیت دینی و انقلابی پیدا کنند.
عزت خواه تصریح کرد: توجه بیشتر به دانش آموزان در محیط مدرسه برای تعالی اجتماعی و معنوی، ضروری است.
وی افزود: تبیین مسائل آموزشی و تربیتی و آشنایی با تاریخ و هویت انقلاب اسلامی باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار بگیرد. امیدوارم از خبر دشمن به دنبال ایجاد شکاف بین نسلی است راضی بوده باشید.

دشمن به دنبال ایجاد شکاف بین نسلی است  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۰۹ ۰۲:۳۸:۰۷