دستگاه‌های برگزیده جشنواره شهید رجایی قم تجلیل شدند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دستگاه‌های برگزیده جشنواره شهید رجایی قم تجلیل شدند به گزارش خبرنگار سایت احکام، در جلسه شورای اداری استان قم که عصر یکشنبه در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد از دستگاه‌های برگزیده جشنواره شهید رجایی استان قم تجلیل بعمل آمد.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در شاخص‌های عمومی و اختصاصی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و شرکت آب و فاضلاب قم به عنوان دستگاه برگزیده معرفی شدند.
در بین گروه‌های تخصصی از جمله در گروه آموزش، پژوهش و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم، در گروه تولیدی و خدماتی اداره کل امور مالیاتی قم، در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت شرکت توزیع برق، در گروه سلامت و رفاه اجتماعی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قم و در گروه تخصصی عمومی و قضائی امور اقتصاد و دارایی قم به عنوان دستگاه‌های برتر معرفی شدند.
در بحث اصلاح فرآیندها سازمان جهاد کشاورزی قم، در زمینه جذب منابع مالی اداره کل نوسازی مدارس استان قم و در بخش استقرار دولت الکترونیک بانک رسالت و ثبت احوال استان قم و در حوزه پاسخگویی نیز اداره گاز استان قم توانستند به عنوان دستگاه دست یابند. امیدوارم از خبر دستگاه‌های برگزیده جشنواره شهید رجایی قم تجلیل شدند راضی بوده باشید.

دستگاه‌های برگزیده جشنواره شهید رجایی قم تجلیل شدند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۰۳ ۰۲:۳۹:۰۸