دستور پیگیری وزیر علوم درباره ناهنجاری در پردیس دانشگاه
شریف

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دستور پیگیری وزیر علوم درباره ناهنجاری در پردیس دانشگاه
شریف
به گزارش خبرنگار سایت احکام، علی شمسی پورسخنگوی وزارت علوم در توئیتی اعلام کرد: پیرو اتفاقات ناهنجاری که در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف افتاده است، وزیر علوم دستور پیگیری و بررسی و اعلام نتیجه ظرف ۴۸ ساعت صادر کرد.
وی افزود: با متخلفین در هر سطحی برخورد قانونی و جدی انجام خواهد شد. امیدوارم از خبر دستور پیگیری وزیر علوم درباره ناهنجاری در پردیس دانشگاه
شریف
راضی بوده باشید.

دستور پیگیری وزیر علوم درباره ناهنجاری در پردیس دانشگاه
شریف  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۸ ۰۲:۴۱:۱۲