دستور رییسی برای پیگیری موضوع مدیران پروازی در استان‌های
حاشیه‌ای

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دستور رییسی برای پیگیری موضوع مدیران پروازی در استان‌های
حاشیه‌ای
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت:به عنوان نمونه در خصوص گلایه از مدیران پروازی که در استان های حاشیه ای بود رییس جمهور دستور داد معاونت اجرایی رییس جمهور با همکاری دیگر دستگاه ها رسیدگی کند. امیدوارم از خبر دستور رییسی برای پیگیری موضوع مدیران پروازی در استان‌های
حاشیه‌ای
راضی بوده باشید.

دستور رییسی برای پیگیری موضوع مدیران پروازی در استان‌های
حاشیه‌ای  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۱۵ ۰۲:۴۱:۳۳