در پی هتک حرمت قرآن کریم، الازهر خواستار تحریم محصولات سوئدی
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر در پی هتک حرمت قرآن کریم، الازهر خواستار تحریم محصولات سوئدی
شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، الازهر در بیانیه‌ای اعلام کرد که دعوت به تحریم کالاهای سوئدی به عنوان حمایت از قرآن کریم، کتاب مقدس خدا، پس از نقض مکرر غیرقابل قبول و تحریکات دائمی عموم مسلمانان در سراسر جهان تحت لوای آزادی عقیده و بیان دروغین انجام می‌گیرد.
دانشگاه الازهر مصر در این بیانیه افزود: مقامات سوئدی با چراغ سبز دادن به آتش زدن مصحف شریف، سیاست تند پلید خود در راستای حمایت از تروریسم و دامن زدن به دشمنی به مسلمانان را نشان می‌دهد.
در این بیانیه آمده است که از همه ملت‌های عربی اسلامی می‌خواهیم با ادامه تحریم کالاهای سوئدی به یاری پروردگار و قرآنش برخیزند.
این بیانیه می‌افزاید: اجازه به تروریست‌های جنایتکار در آتش زدن مصحف شریف نماینگر جنایت در حق اسلام و ادیان و انسانیت است. توهین به مقدسات دینی عرق شرم بر پیشانی ساکنان چنین جوامعی است که با حمایت از نژادپرستی و آشوب طلبی ثابت می‌کند بسیار از ادعای آزادی بیان و احترام به ادیان و مقدسات مسلمانان دور هستند.
الازهر افزود: درماندگی عربی در اتخاذ مواضع محکم در قبال رفتارهای این چنین سوئد، به مثابه حمایت از این جرایم و تشویق جنایتکاران در عداوت به کتاب و دین خدا است.
الازهر همچنین از دولت‌های کشورهای اسلامی و عربی خواست تا مواضع جدی و واحدی در قبال این تخلفات که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و جنایت‌کاری و افراط‌گرایی نسبت به مقدسات اسلامی را به همراه دارد، اتخاذ کنند. امیدوارم از خبر در پی هتک حرمت قرآن کریم، الازهر خواستار تحریم محصولات سوئدی
شد
راضی بوده باشید.

در پی هتک حرمت قرآن کریم، الازهر خواستار تحریم محصولات سوئدی
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۱ ۰۲:۳۸:۴۶