در جلسه ۴ ساعته نظام پزشکی چه گذشت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر در جلسه ۴ ساعته نظام پزشکی چه گذشت به گزارش سوالات شرعی و احکام، در راستای تبیین و تحلیل شرایط فعلی نظام پزشکی، جلسه روسای شوراهای هماهنگی استان ها با حضور رئیس کل سازمان، ریاست شورای عالی و رئیس مجمع عمومی برگزار شد.
در این جلسه ۴ ساعته رؤسای شورای هماهنگی استان ها ضمن بیان نظرات خود و تحلیل شرایط استان، نکاتی را مطرح کردند.
برگزاری کرسی های نقد و مناظره در نظام پزشکی ها با حضور همه طیف ها، پایداری بر انجام وظایف صنفی، در کنار مردم بودن، ایفای نقش بیشتر در اجتماع توسط نظام پزشکی، تدوین اصول صیانت در حریم های درمانی، عدم تبعیض در برخورد با حوادث استان های مختلف، همدلی و انسجام جامعه پزشکی، کمک به ایجاد آرامش در کشور، حرکت بر اساس وظایف و اختیارات قانون سازمان نظام پزشکی، پرهیز از ایجاد هزینه برای اعضا و هیات مدیره های نظام پزشکی، اجتناب از ایجاد فضای دوقطبی در جامعه پزشکی و کشور، تاکید بر پیگیری مسایل صنفی، توجه به مطالبات جامعه پزشکی، مورد توجه قراردادن جایگاه جامعه پزشکی به خاطر خدمات مداوم آنها، لزوم استفاده از ماشین های امدادی در جایگاه خود، عدم امکان ارائه خدمات رسانی جامعه پزشکی در صورت نبودن امنیت، لزوم حفظ قداست و معنویت و تعهد جامعه پزشکی در شرایط مختلف، فعال کردن شورای هماهنگی استان ها، ویزیت و رسیدگی به همه بیماران با هر عقیده ای، لزوم حفظ اسرار بیماران؛ از جمله موضوعات مورد تاکید در این جلسه بود.
در پایان جلسه رئیس شورای عالی، رئیس مجمع عمومی و رئیس کل سازمان نظام پزشکی بر لزوم حفظ آرامش جامعه پزشکی در راستای ارائه خدمت به همه مردم، حفظ شرافت و قداست رشته های علوم پزشکی، اجتناب از برخوردهای نامناسب با جامعه پزشکی و ایفای نقش فعال رؤسای شورای هماهنگی در تقویت، عقلانیت و حفظ آرامش در جامعه تأکید کردند. امیدوارم از خبر در جلسه ۴ ساعته نظام پزشکی چه گذشت راضی بوده باشید.

در جلسه ۴ ساعته نظام پزشکی چه گذشت  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۰۴ ۰۲:۳۷:۵۸