دریافت مالیات از «مهریه» تکذیب شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دریافت مالیات از «مهریه» تکذیب شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، داوود خدابنده مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در حساب شخصی خود نوشت: «سایت احکامیه به موجب ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات است.
ماده ۱۴۴- جهیزیه منقول و سایت احکامیه اعم از منقول و غیر منقول از پرداخت مالیات معاف است.» امیدوارم از خبر دریافت مالیات از «مهریه» تکذیب شد راضی بوده باشید.

دریافت مالیات از «مهریه» تکذیب شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۱ ۰۲:۳۷:۵۱