درگیری پلیس ضدشورش با معترضان خشمگین در خیابان‌های
اسپانیا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر درگیری پلیس ضدشورش با معترضان خشمگین در خیابان‌های
اسپانیا
توافق دولت تحت رهبری سوسیالیست‌ها در مادرید با حزب جدایی‌طلب کاتالونیا برای حفظ قدرت در ازای تصویب قانون عفو، خشم مخالفان را در اسپانیا برانگیخته است. امیدوارم از خبر درگیری پلیس ضدشورش با معترضان خشمگین در خیابان‌های
اسپانیا
راضی بوده باشید.

درگیری پلیس ضدشورش با معترضان خشمگین در خیابان‌های
اسپانیا  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۱ ۰۲:۳۹:۲۷