دادسرا از حجم بالای پرونده های ورودی در حال انفجار
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دادسرا از حجم بالای پرونده های ورودی در حال انفجار
است
به گزارش سوالات شرعی و احکام، حسن خانجانی موقر در نشست تعاملی با ضابطان قضائی، با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به دادسرا که به طور قطع در کیفیت رسیدگی‌ها، خواه ناخواه اثر می‌گذارد، گفت: ضروری است تا از منشأ تشکیل پرونده در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، این مهم بررسی و راهکاری اساسی برای کاهش آن ارائه شود.
وی افزود: درباره شکایات موضوع ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری تنها در صورتی پرونده به دادسرا ارجاع شود که تمامی بخش‌های آن از جمله؛ اظهارات شاکی، گواهان و متهمان و نیز تحقیقات محلی و میدانی و تمامی مشخصات دیگر تکمیل شده باشد و این موضوع درباره سایر پرونده‌ها نیز صدق می‌کند.
دادستان همدان عنوان کرد: صورتجلسات ۱۱۰، در صورتی که منتهی به کشف جرم شده باشد؛ دقیق، تحقیق شده و مشروح به دادسرا فرستاده شود. خ
انجانی موقر ادامه داد: همچنین در ارسال گزارش‌های الکترونیکی نیز به مانند گزارش‌های فیزیکی خلاصه‌ای از پرونده و اظهارات شاکی، گواهان و متهمان و نحوه جرم روی داده، می‌بایست ضمیمه پرونده شده و ارسال شود. امیدوارم از خبر دادسرا از حجم بالای پرونده های ورودی در حال انفجار
است
راضی بوده باشید.

دادسرا از حجم بالای پرونده های ورودی در حال انفجار
است  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۳ ۰۲:۴۲:۵۲