خروج سه میلیون و ۴۵۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر خروج سه میلیون و ۴۵۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور سردار احمدعلی گودرزی در گفت و گو با خبرنگار اعزامی سوالات شرعی و احکام در مرز سایت احکامان آخرین وضعیت تردد، آمار تردد در مرزهای کشور طی ایام اربعین را تشریح کرد. امیدوارم از خبر خروج سه میلیون و ۴۵۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور راضی بوده باشید.

خروج سه میلیون و ۴۵۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۵ ۰۲:۳۸:۵۳