خدا بخشی نتیجه را به حریف ژاپنی واگذار کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر خدا بخشی نتیجه را به حریف ژاپنی واگذار کرد به گزارش خبرنگار سایت احکام از هانگژو، درمبارزه نخست امروز مهدی خدابخشی در وزن منهای ۸۴ کیلوگرم مردان به مصاف اندو دایی کی از ژاپن رفت که طی سه دقیقه مبارزه نفس گیر و پایاپای سرانجام نماینده ژاپن ۵بر۴ پیروز میدان شد تا ادامه حضور نماینده کشورمان در جدول رقابت ها به حضور نماینده ژاپن در فینال بستگی داشته باشد.
در این وزن ۱۵ نماینده حضور دارند.

امروز در ادامه رقابت ها در وزن منهای ۶۷ کیلو گرم مردان امیر مهدیزاده در مبارزه نخست به مصاف المصطفی از اردن می رود و در صورت برد با نماینده تاجیکستان مصاف دارد که با قرعه استراحت روبرو شد.
در این وزن ۲۲کاراته کا حضور دارند تا شلوغ ترین وزن مسابقات باشد.
فاطمه سعادتی اما در وزن منهای ۵۵ بانوان در مبارزه نخست با ونک سوگ از ماکائو مصاف دارد و در صورت برد با برنده ویتنام و چین تایپه مسابقه دارد.
در این وزن ۱۴ کاراته کا حضور دارند.
این رقابت ها در سالن این پینگ در حال برگزاری است. امیدوارم از خبر خدا بخشی نتیجه را به حریف ژاپنی واگذار کرد راضی بوده باشید.

خدا بخشی نتیجه را به حریف ژاپنی واگذار کرد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۰۷ ۰۲:۳۸:۱۹