خادمیاران رضوی همچنان به زائران اربعین خدمات‌رسانی
می‌کنند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر خادمیاران رضوی همچنان به زائران اربعین خدمات‌رسانی
می‌کنند
به گزارش سوالات شرعی و احکام، خادمیاران رضوی در قالب موکب امام رضا (ع) مستقر در دانشگاه صنعتی کرمانشاه همچنان به زائران اربعین حسینی خدمت‌رسانی می‌کنند. امیدوارم از خبر خادمیاران رضوی همچنان به زائران اربعین خدمات‌رسانی
می‌کنند
راضی بوده باشید.

خادمیاران رضوی همچنان به زائران اربعین خدمات‌رسانی
می‌کنند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۹ ۰۲:۴۱:۲۷