حمله تروریستی به چند مقر نظامی در جنوب سیستان و
بلوچستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حمله تروریستی به چند مقر نظامی در جنوب سیستان و
بلوچستان
فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ(شعرا ۶۱-۶۲)
*
*
*
هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: «ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم!»
(موسی) گفت: «چنین نیست! یقیناً پروردگارم با من است، بزودی مرا هدایت خواهد کرد!»
*
*
*
چون هر دو دسته یکدگر را/ دیدند اندر راه بر پای/
گفتند پس یاران موسی/در دام افتادیم این‌جای/
موسی بگفتا نیست این‌سان/ با من بُوَد پروردگارم/
زود است تا راهم نماید/تا خود چه باشد راه و کارم امیدوارم از خبر حمله تروریستی به چند مقر نظامی در جنوب سیستان و
بلوچستان
راضی بوده باشید.

حمله تروریستی به چند مقر نظامی در جنوب سیستان و
بلوچستان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۴ ۰۲:۴۱:۳۵