حمله اراذل‌واوباش به اورژانس بیمارستان ابن‌سینا
دلفان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حمله اراذل‌واوباش به اورژانس بیمارستان ابن‌سینا
دلفان
به گزارش خبرنگار سایت احکام، یوسف جهانیان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان دراین‌رابطه با سایت احکام، اظهار داشت: این حادثه مربوط به حوزه بیمارستان نبوده و هیچ‌کدام از کارکنان بیمارستان مورد حمله قرار نگرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه درگیری خارج از بیمارستان بوده و طرفین درگیر در ادامه نزاع در اورژانس بیمارستان مجدداً درگیر و خسارات جزئی را نیز به اموال بیمارستان وارد کردند. امیدوارم از خبر حمله اراذل‌واوباش به اورژانس بیمارستان ابن‌سینا
دلفان
راضی بوده باشید.

حمله اراذل‌واوباش به اورژانس بیمارستان ابن‌سینا
دلفان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۵ ۰۲:۴۴:۴۱