حضور فعال پزشکان بسیجی در مرز چذابه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حضور فعال پزشکان بسیجی در مرز چذابه به گزارش خبرنگار سایت احکام، گذرگاه مرزی چذابه یکی از مرزهای رسمی کشور برای عبور و مرور زائران ایرانی و خارجی به منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی است. امیدوارم از خبر حضور فعال پزشکان بسیجی در مرز چذابه راضی بوده باشید.

حضور فعال پزشکان بسیجی در مرز چذابه  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۱ ۰۲:۳۸:۴۰