حضور عاشقان حسینی در پایانه مرزی مهران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حضور عاشقان حسینی در پایانه مرزی مهران به گزارش خبرنگار سایت احکام، در ۲۴ ساعت گذشته (سوم شهریور ماه) بیش از ۱۴۷ هزار زائر از مرز سایت احکامان تردد کرده‌اند.هر لحظه بر تعداد زوار اربعین در مرز سایت احکامان افزده می‌شود.
فیلمبرداری و تدوین: سمیه محمدی امیدوارم از خبر حضور عاشقان حسینی در پایانه مرزی مهران راضی بوده باشید.

حضور عاشقان حسینی در پایانه مرزی مهران  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۶ ۰۲:۳۷:۴۷