حس و حال دانش‌آموزان قبل از دیدار اخیر با رهبر
انقلاب

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حس و حال دانش‌آموزان قبل از دیدار اخیر با رهبر
انقلاب
هزاران نفر از دانش‌آموزان سراسر کشور در روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رهبر انقلاب دیدار کردند که در این فیلم از حس و حال خود پیش از این دیدار می‌گویند. امیدوارم از خبر حس و حال دانش‌آموزان قبل از دیدار اخیر با رهبر
انقلاب
راضی بوده باشید.

حس و حال دانش‌آموزان قبل از دیدار اخیر با رهبر
انقلاب  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۰۸ ۰۲:۳۸:۴۱