حرکت متحد تماشاچیان بازی فلسطین و استرالیا برای حمایت از
مردم غزه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حرکت متحد تماشاچیان بازی فلسطین و استرالیا برای حمایت از
مردم غزه
حرکت متحد تماشاچیان بازی فلسطین و استرالیا در کویت به یاد بیش از ۱۳ هزار مرد و زن و کودکی که در سایه بی‌عملی نهادهای بین‌المللی در نوار غزه شهید شدند. امیدوارم از خبر حرکت متحد تماشاچیان بازی فلسطین و استرالیا برای حمایت از
مردم غزه
راضی بوده باشید.

حرکت متحد تماشاچیان بازی فلسطین و استرالیا برای حمایت از
مردم غزه  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۲۲ ۰۲:۳۹:۳۲