حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات
وحش

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات
وحش
به گزارش خبرنگار سایت احکام، آتش سوزی جنگل‌های خائیز از روز دوشنبه در محدوده استان خوزستان آغاز و به کهگیلویه و بویراحمد کشیده شد.
حجم سنگین آتش کار مهار را برای تیم‌های اطفای حریق سخت کرده است.
خطر حیات وحش منطقه نظیر پلنگ، خرس، گرگ، کل و بز و. … را تهدید می‌کند. امیدوارم از خبر حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات
وحش
راضی بوده باشید.

حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات
وحش  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۱۰ ۰۲:۴۳:۳۹