حال و هوای منزل شهید زاهدی در اصفهان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حال و هوای منزل شهید زاهدی در اصفهان سردار شهید محمدرضا (علی) زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه قدس و جبهه مقاومت که روز دوشنبه سیزدهم فروردین در حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه به شهادت رسید.
تصویربردار: مهدی جانی پور امیدوارم از خبر حال و هوای منزل شهید زاهدی در اصفهان راضی بوده باشید.

حال و هوای منزل شهید زاهدی در اصفهان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۳ ۰۲:۴۴:۱۲