جهاد تبیین باید در میدان عمل با جدیت دنبال شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جهاد تبیین باید در میدان عمل با جدیت دنبال شود به گزارش خبرنگار سایت احکام، سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدا یکشنبه شب در مراسم انس و الفت وابستگان سپاه شهرستان ارومیه، اظهار کرد: یکی از راهبردهای دشمن برای مقابله با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بی ثبات سازی است، در این راستا جهاد تبیین باید در دستور کار قرار گیرد و در میدان عمل با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی، دشمن راهبرد بی ثبات سازی را دنبال کرده است و در این راه به انواع روش‌ها متوسل شده است، عنوان کرد: در یک ترکیب همه کشورها، استکبار و رسانه با هم آمیخته شده و دنبال براندازی بودند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه مثل همیشه از اول انقلاب محاسبات آنها در مورد مردم ایران اشتباه بود، گفت: مردم همیشه در صحنه بوده و استکبار را ناامید ساخته است.
سردار رجبی با اشاره به اینکه دشمن، هیچ گاه دست از دشمنی برنداشته و همواره با استفاده از عوامل خود در راستای بی ثبات سازی و القای ناامنی قدم برمی دارد، ادامه داد: یکی از اهداف دشمن، تأثیرگذاری در انتخابات است و به دنبال این است تا مشارکت و حضور مردم را کمرنگ کند و برای این کار دست به جنگ رسانه‌ای و القای ناکارآمدی می‌زند
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی افزود: دشمن جنگ شناختی و سیاه نمایی را نیز در دستور کار قرار داده است و بر روی تغییر افکار و اذهان جوانان و نوجوانان ما برنامه ریزی می‌کند، دشمن پیشرفت‌ها را نمی‌تواند ببیند.
وی با تاکید بر اینکه قدرت، جبهه مقاومت برگرفته از تفکر انقلاب اسلامی است، گفت: کشورهای معدودی در دنیا هستند که می‌توانند سه ماهواره را هم‌زمان به فضا پرتاب کنند ولی دشمن این را نمی بیند و نمی‌تواند تحمل کند
سردار رجبی با اشاره به اینکه این بار میدان ما از جنس سیاسی و میدان انتخابات است که همه باید برای حضور حداکثری تلاش کنیم، گفت: روح حاکم در بیاینه گام دوم انقلاب، قدرت بسیج کنندگی است و امیدآفرینی در جامعه بسیار ضروری است و در این زمینه باید نقش آفرینی کنید. امیدوارم از خبر جهاد تبیین باید در میدان عمل با جدیت دنبال شود راضی بوده باشید.

جهاد تبیین باید در میدان عمل با جدیت دنبال شود  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۹ ۰۲:۳۹:۱۸