جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در چهارباغ

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در چهارباغ به گزارش خبرنگار سایت احکام، عوامل واحد کنترل و نظارت معاونت خدمات شهری و امور نواحی شهرداری چهارباغ عصر یکشنبه در دو عملیات جداگانه نسبت به پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و جمع آوری لوازم ساختمانی قانون گریزان اقدام کردند.
عوامل واحد کنترل و نظارت شهرداری چهارباغ، ضمن اخطار به عاملین ساخت و ساز غیر مجاز، از ادامه ساخت یک سازه بتنی و یک سازه فلزی در مهدی آباد جلوگیری و نسبت به جمع‌آوری برخی از لوازم ساختمانی اقدام کردند.

بنابراین گزارش برخورد قاطع و قانونی با عاملین ساخت و ساز غیر مجاز در دستور کار عوامل واحد کنترل و نظارت شهرداری چهارباغ است و گشت‌های این واحد با رصد مستمر سطح شهر و نواحی، مانع از ساخت و ساز غیر مجاز خواهند شد. امیدوارم از خبر جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در چهارباغ راضی بوده باشید.

جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در چهارباغ  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۰۵ ۰۲:۴۰:۰۱