جلد دوم کتاب «دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» به چاپ نهم
رسید

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جلد دوم کتاب «دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» به چاپ نهم
رسید
به گزارش خبرنگار سایت احکام، چاپ نهم جلد دوم کتاب «دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» اثر آیت الله حسن حسن زاده آملی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۴۰۱ صفحه منتشر شد.
این اثر در دو جلد حاوی یکصد و یازده درس از حضرت آیت الله حسن زاده آملی است که آن را در روزهای تعطیل حوزه از سوم خردادماه ۱۳۶۵ تا یکم فروردین ماه ۱۳۷۰ در جمع فضلای حوزه تدریس فرمودند.
هر عالم دینی نیازمند بدین کتاب است، زیرا آیات و روایات وقت و قبله و هلال را بیان می‌کند و سمت قبله و اعتدال و زوال و بسیاری دیگر از امور را به خوانندگان می‌آموزاند، به علاوه معارفی در بردارد که چشمه‌های آب حیاتند و چراغ‌هایی فراروی طالبان دانش.
عناوین دروس جلد دوم کتاب «دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» عبارتند از: «تحصیل تعدیل النهار از مطالع»، «اربعه متناسبه و ضرب ستّینی و شبکه»، «کهکشان»، «مسایل ریاضی و هیوی»، «تحصیل خط زوال از دایره هندیه»، «تحصیل سمت قبله»، «تحصیل خطوط نصف النهار و اعتدال و…»، «تحصیل سمت قبله آفاق از طریق اخراج عمود بر خط نصف النهار» و «نسبت محیط دایره به قطر آن»، «مقدار مسافت یک درجه ارضی، و بین الطلوعین از خسوف قمر»، «قطب مغناطیسی و قطب جغرافیایی زمین، و قطب نما و قبله نما» و….
علامه حسن زاده آملی (ره) آثار متعددی دارد که این مؤسسه تاکنون آثار زیر را به صورت مجموعه آثار منتشر کرده است که عبارتند از: الهی نامه، کلمه علیا، الحجج البالغه، اضبط المقال، دروس معرفه الوقت والقبله، النور المتجلی فی الظهور الظلّی، خیرالاثر در رد جبر و قدر، هزار و یک کلمه (تاکنون هفت جلد)، مجموعه مقالات، دروس هیئت (دو جلد) و تحقیق کتاب‌های: نفس شفا، الهیات شفا، شرح فصوص الحکم خوارزمی، شرح فصوص الحکم قیصری (دو جلد)، شرح اشارات (دو جلد)، خلاصه تفسیر منهج الصادقین (پنج جلد) و اتحاد عاقل به معقول، کلیله و دمنه، شرح فارسی االاسفار الربعه (دوره هفت جلدی)، دوره شرح فصوص الحکم. امیدوارم از خبر جلد دوم کتاب «دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» به چاپ نهم
رسید
راضی بوده باشید.

جلد دوم کتاب «دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» به چاپ نهم
رسید  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۴-۳۰ ۰۲:۳۶:۴۴