جشن نکوداشت ثبت ملی قصه گویی در استان بوشهر برگزار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جشن نکوداشت ثبت ملی قصه گویی در استان بوشهر برگزار
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر عصر سه‌شنبه در این آئین گفت: از نخستین جشنواره قصه‌گویی تاکنون ۲۴ جشنواره در این خصوص برگزار شده است.
سمیه رسولی افزود: قصه موجب ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی کودک و گسترش دایره واژگان کودک پس از شنیدن قصه می‌شود.
وی بیان کرد: کودک با شنیدن قصه ضمن اینکه صاحب تجربه می‌شود می‌تواند با همنوع خود ارتباط بهتری برقرار کند و افزون بر این قصه به کودک در کاربرد صحیح کلمات نیز کمک می‌کند.
رسولی ادامه داد: ثبت ملی اثر قصه گویی باعث می‌شود تا دیگر ملل اگر چه صاحب قصه‌ها هستند، اما این آئین قصه و قصه گویی را به عنوان یک قصه‌گوی ایرانی و آثار فاخر ملی ما بشناسند و به طور قطع می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. امیدوارم از خبر جشن نکوداشت ثبت ملی قصه گویی در استان بوشهر برگزار
شد
راضی بوده باشید.

جشن نکوداشت ثبت ملی قصه گویی در استان بوشهر برگزار
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۱۴ ۰۲:۳۸:۵۶