جزییات پرونده «اسلامی صدر» باید شفاف شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جزییات پرونده «اسلامی صدر» باید شفاف شود به گزارش خبرنگار سایت احکام، حسام عابدی‌ها با بیان اینکه لفظ عنوان شاکی خصوصی به ذهن متبادر می‌کند که اسلامی صدر بدهی شخصی داشته یا حقی را از کسی خورده است، افزود: برای تنویر افکار عمومی حداقل دستگاه قضائی باید شفاف صحبت می‌کرد. امیدوارم از خبر جزییات پرونده «اسلامی صدر» باید شفاف شود راضی بوده باشید.

جزییات پرونده «اسلامی صدر» باید شفاف شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۰۶ ۰۲:۴۰:۴۹