جزییات مهم دستگیری تروریستهای داعشی حادثه تروریستی
کرمان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جزییات مهم دستگیری تروریستهای داعشی حادثه تروریستی
کرمان
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان گفت:‌خبرهایی از تهدیدات دشمن داشتیم و قبلاً تعداد ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که مخصوص گلزار شهدا و مرقد شهید سلیمانی ساخته شده بود. امیدوارم از خبر جزییات مهم دستگیری تروریستهای داعشی حادثه تروریستی
کرمان
راضی بوده باشید.

جزییات مهم دستگیری تروریستهای داعشی حادثه تروریستی
کرمان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۰۷ ۰۲:۴۲:۳۹