جزییات عملیات خرابکارانه از زبان وزیر نفت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جزییات عملیات خرابکارانه از زبان وزیر نفت اوجی وزیر نفت در خصوص عملیات خرابکارانه در بروجن گفت: حدود ساعت یک بامداد خطوط انتقال گاز دچار انفجار شد و ما با آمادگیِ قبلی آرایش شبکه را تغییر دادیم. امیدوارم از خبر جزییات عملیات خرابکارانه از زبان وزیر نفت راضی بوده باشید.

جزییات عملیات خرابکارانه از زبان وزیر نفت  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۱۵ ۰۲:۴۲:۰۱