جزییات ساخت ورزشگاه جدید در تهران از زبان وزیر ورزش

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جزییات ساخت ورزشگاه جدید در تهران از زبان وزیر ورزش کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان گفت: شرکت چینی که با آن برای ساخت ورزشگاه جدید تهران قرارداد بستیم، ۸۰ مجموعه ورزشی را در سراسر دنیا ساخته است. امیدوارم از خبر جزییات ساخت ورزشگاه جدید در تهران از زبان وزیر ورزش راضی بوده باشید.

جزییات ساخت ورزشگاه جدید در تهران از زبان وزیر ورزش  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۶ ۰۲:۳۸:۰۴