جزئیات جلسه مهم دونفره سعید جلیلی و مسعود پزشکیان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جزئیات جلسه مهم دونفره سعید جلیلی و مسعود پزشکیان سعید جلیلی گفت: ساعاتی پیش با دکتر پزشکیان جلسه داشتم و به ایشان گفتم ما وظیفه خود میدانیم که در مسیر انقلاب، مسیر کشور و قوای سه گانه از جمله دولت و رئیس جمهور محترم منتخب در این کمک کنیم. امیدوارم از خبر جزئیات جلسه مهم دونفره سعید جلیلی و مسعود پزشکیان راضی بوده باشید.

جزئیات جلسه مهم دونفره سعید جلیلی و مسعود پزشکیان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۷ ۰۲:۴۲:۳۶