جایگاه‌های سوخت بروجرد موظف به ارائه کارت بنزین آزاد
هستند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جایگاه‌های سوخت بروجرد موظف به ارائه کارت بنزین آزاد
هستند
به گزارش سوالات شرعی و احکام، یاسر امیر سرداری در سخنانی، اظهار داشت: هر جایگاه سوخت در شهرستان بروجرد می‌بایست حداقل دو کارت فعال داشته و در صورت همراه نداشتن کارت بنزین توسط مراجعین، کارت جایگاه را در اختیار شهروندان قرار دهند.
وی تصریح کرد: به منظور بررسی بیشتر وضعیت جایگاه‌ها و چگونگی ارائه خدمت به همشهریان، طی روزهای آینده بازدیدهایی از جایگاه‌های توزیع سوخت در سطح شهرستان انجام خواهد شد.
معاون فرمانداری بروجرد، گفت: در این راستا، همشهریان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را به شماره تماس ۴۲۵۱۲۱۳۴ گزارش کنند. امیدوارم از خبر جایگاه‌های سوخت بروجرد موظف به ارائه کارت بنزین آزاد
هستند
راضی بوده باشید.

جایگاه‌های سوخت بروجرد موظف به ارائه کارت بنزین آزاد
هستند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۱۸ ۰۲:۳۹:۰۲