جانی دوباره بر پیکر ابرپروژه ریلی اردبیل – میانه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جانی دوباره بر پیکر ابرپروژه ریلی اردبیل – میانه اردبیل ـ راه‌آهن اردبیل – میانه به‌ عنوان یکی از ابر پروژه‌های ریلی کشور با فراز و نشیب‌های فراوان طی ۱۶ سال گذشته، در دولت سیزدهم به پیشرفت ۹۵ درصدی در زیرسازی و ۱۲۵ کیلومتر ریل‌گذاری رسید. امیدوارم از خبر جانی دوباره بر پیکر ابرپروژه ریلی اردبیل – میانه راضی بوده باشید.

جانی دوباره بر پیکر ابرپروژه ریلی اردبیل – میانه  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۷ ۰۲:۳۸:۱۳