توضیحات رئیس مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر توضیحات رئیس مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: می‌خواستیم کالابرگ الکترونیکی را با یارانه نقدی جبران کنیم، اما با شتاب تورم مواجه شدیم و این یارانه جوابگوی تورم نبود. امیدوارم از خبر توضیحات رئیس مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی راضی بوده باشید.

توضیحات رئیس مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۳۰ ۰۲:۳۹:۵۴