توضیحات رئیس جمهور درباره نشان دادن عکس حاج قاسم در سازمان
ملل

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر توضیحات رئیس جمهور درباره نشان دادن عکس حاج قاسم در سازمان
ملل
رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم گفت: موسس داعش آمریکایی‌ها بودند و سردار سلیمانی دشمن داعش بود؛ آمریکا دشمن داعش را به شهادت رساند. امیدوارم از خبر توضیحات رئیس جمهور درباره نشان دادن عکس حاج قاسم در سازمان
ملل
راضی بوده باشید.

توضیحات رئیس جمهور درباره نشان دادن عکس حاج قاسم در سازمان
ملل  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۲۹ ۰۲:۳۹:۳۱