توضیحات تکمیلی مدیرعامل هلال احمر کرمانشاه در خصوص سانحه
بالگرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر توضیحات تکمیلی مدیرعامل هلال احمر کرمانشاه در خصوص سانحه
بالگرد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمدباقر محمدی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با حضور در محل حادثه در خصوص حادثه بالگرد فراجا توضیحات تکمیلی ارائه داد. امیدوارم از خبر توضیحات تکمیلی مدیرعامل هلال احمر کرمانشاه در خصوص سانحه
بالگرد
راضی بوده باشید.

توضیحات تکمیلی مدیرعامل هلال احمر کرمانشاه در خصوص سانحه
بالگرد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۲ ۰۲:۳۸:۱۰