توسعه ۴۳۰ کیلومتری شبکه گازرسانی در کرمانشاه طی سال
جاری

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر توسعه ۴۳۰ کیلومتری شبکه گازرسانی در کرمانشاه طی سال
جاری
ناصر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام اظهار کرد: در سال جاری ۴۳۶ کیلومتر شبکه گذاری در استان کرمانشاه در حوزه شهری و روستایی انجام شده است.
وی افزود: از میزان شبکه گذاری عنوان شده ۴۷ کیلومتر آن در بخش شهری و ۳۸۹ کیلومتر نیز در بخش روستایی بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: آمار اعلام شده از ابتدای سال ۱۴٠۲ تا پایان آذرماه است که پس از جمع بندی اعلام شده است.
وی ادامه داد: در راستای همین توسعه، یک هزار و ۵۰۰ علمک در بخش شهری و ۶ هزار و ۶۳۳ علمک در بخش روستایی نصب شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: نصب علمک‌های اعلام شده زمینه جذب ۲۰ هزار و ۲۸ مشترک جدید در استان کرمانشاه را فراهم ساخته است.
گفتنی است، استان کرمانشاه پس از توسعه شبکه گازی عنوان شده، ۱۹۱ هزار ۴۳۶ مورد علمک در بخش شهری و ۱۰۸ هزار و ۸۶۷ مورد علمک در بخش روستایی دارد. امیدوارم از خبر توسعه ۴۳۰ کیلومتری شبکه گازرسانی در کرمانشاه طی سال
جاری
راضی بوده باشید.

توسعه ۴۳۰ کیلومتری شبکه گازرسانی در کرمانشاه طی سال
جاری  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۱۱ ۰۲:۴۰:۲۷