توسعه اراضی صنعتی در استان بوشهر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر توسعه اراضی صنعتی در استان بوشهر به گزارش خبرنگار سایت احکام، سید حسین حسینی از توسعه اراضی صنعتی در این استان خبر داد و گفت: اراضی جدید به شهرک‌های صنعتی استان بوشهر اضافه می‌شود. امیدوارم از خبر توسعه اراضی صنعتی در استان بوشهر راضی بوده باشید.

توسعه اراضی صنعتی در استان بوشهر  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۰۹ ۰۲:۴۷:۲۴