توجه به حقوق مردم اولویت است/آگاهی بخشی به کاهش جرائم منجر
می شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر توجه به حقوق مردم اولویت است/آگاهی بخشی به کاهش جرائم منجر
می شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، محبوب افراسیاب عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آگاهی بخشی در راستای مسائل حقوقی، نقش مهمی در کاهش جرایم دارد
وی ابراز داشت: تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری غیر قانونی، جرم است و با آگاهی بخشیدن به افراد زمینه ارتکاب این جرایم کاهش خواهد یافت.
افراسیاب تصریح کرد: همه سازمان‌ها مؤلفه‌های پیشگیری را از طریق آگاهی بخشی و ارسال پیامک‌ها در سازمان خود فعال کنند.
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین عوامل ارتکاب جرم، در استان توسعه نیافتگی است. امیدوارم از خبر توجه به حقوق مردم اولویت است/آگاهی بخشی به کاهش جرائم منجر
می شود
راضی بوده باشید.

توجه به حقوق مردم اولویت است/آگاهی بخشی به کاهش جرائم منجر
می شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۶ ۰۲:۳۹:۵۱