تهیه کتاب حکم جایگرین حبس در ارومیه شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تهیه کتاب حکم جایگرین حبس در ارومیه شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: در ادامه روند صدور مجازات‌های جایگزین حبس، یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ۲ ارومیه، با احراز شرایط قانونی متهم پرونده را به تهیه کتب اداره کتابخانه‌های شهرستان ارومیه با هماهنگی مدیرکل کتابخانه‌های استان به عنوان نهاد پذیرنده جایگزین از مجازات‌های حبس محکوم کرد.
وی گفت: در کنار برخوردهای قاطع قضائی، رویکرد کاهش جمعیت کیفری با استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرایم سبک و کم اهمیت با هدف ارائه خدمات عام المنفعه مورد تاکید است. امیدوارم از خبر تهیه کتاب حکم جایگرین حبس در ارومیه شد راضی بوده باشید.

تهیه کتاب حکم جایگرین حبس در ارومیه شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۰۵ ۰۲:۴۱:۴۰