تنهایی احتمال زنده ماندن پس از تشخیص سرطان را کاهش می
دهد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تنهایی احتمال زنده ماندن پس از تشخیص سرطان را کاهش می
دهد
به گزارش خبرنگار سایت احکام به نقل از مدیسن نت، اکنون تحقیقات جدید نشان می‌دهد که بازماندگان سرطانی که احساس تنهایی می‌کنند ممکن است نسبت به بازماندگانی که حمایت اجتماعی بیشتری دارند، بیشتر در معرض مرگ باشند.
«جینگ ژوآن ژائو»، نویسنده این مطالعه و دانشیار ارشد در انجمن سرطان آمریکا، می‌گوید: «تنهایی ممکن است از طریق مکانیسم‌های متعددی مانند افزایش خطر تجربه احساسات منفی مانند خصومت، استرس و اضطراب، افزایش رفتارهای ناسالم از جمله سیگار کشیدن، سوءمصرف الکل و فعالیت بدنی کمتر، یا از طریق مسیرهای فیزیولوژیکی با بقای بدتر پس از تشخیص سرطان مرتبط باشد.»
ژائو افزود: «همچنین ممکن است که بازماندگان سرطان که احساس تنهایی می‌کنند، حمایت عملی و عاطفی مورد نیاز برای علائم خود را دریافت نکنند.»
برای این مطالعه، محققان اطلاعات مربوط به حدود ۳۴۵۰ بازمانده از سرطان را در سن ۵۰ سال و بالاتر که بخشی از مطالعه بهداشت و بازنشستگی ۲۰۰۸-۲۰۱۸ بودند، بررسی کردند. این افراد تا پایان سال ۲۰۲۰ تحت نظر بودند.
محققان هر چهار سال یکبار تنهایی را ارزیابی کردند و افراد را به چهار دسته گروه بندی کردند: تنهای کم / بدون تنهایی؛ تنهایی خفیف؛ تنهایی متوسط؛ و تنهایی شدید.
بازماندگان سرطان که هرگونه تنهایی را گزارش می‌کردند بیشتر از همتایان خود که تنها نبودند، در طول دوره پیگیری فوت کردند. این مطالعه نشان داد که هرچه فرد تنهاتر باشد، خطر مرگ آنها بیشتر خواهد بود.
محققان اظهار داشتند وقت آن است که به بازماندگان سرطان کمک کنیم تا احساس ارتباط بیشتری داشته باشند.
ژائو گفت: «یک رویکرد برای کاهش تنهایی آنها ارتباط با افراد دیگری است که مبتلا به سرطان بوده اند و تجربه خود را به اشتراک می‌گذارند. بازماندگان سرطان همچنین می‌توانند برای ابراز نگرانی‌های خود به مددکاران اجتماعی، درمانگران یا سایر متخصصان بهداشت مراجعه کنند.» امیدوارم از خبر تنهایی احتمال زنده ماندن پس از تشخیص سرطان را کاهش می
دهد
راضی بوده باشید.

تنهایی احتمال زنده ماندن پس از تشخیص سرطان را کاهش می
دهد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۰۷ ۰۲:۳۶:۴۷