تلاش راهداران برای پاکسازی ریزش بهمن محور سروآباد هورامان
پاوه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تلاش راهداران برای پاکسازی ریزش بهمن محور سروآباد هورامان
پاوه
سروآباد_ سقوط بهمن سنگین در مسیر سروآباد_هورامان_پاوه منجر به گرفتار شدن چندین خودرو شد که با تلاش نیروهای راهداری ریزش بهمن پاکسازی و خودروها نجات یافتند و تردد فقط با زنجیر چرخ مهیا است. امیدوارم از خبر تلاش راهداران برای پاکسازی ریزش بهمن محور سروآباد هورامان
پاوه
راضی بوده باشید.

تلاش راهداران برای پاکسازی ریزش بهمن محور سروآباد هورامان
پاوه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۰۲ ۰۲:۳۹:۳۸