تقدیم رونوشت استوارنامه سفرای آکردیته جدید کامبوج، کلمبیا و
پرو

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تقدیم رونوشت استوارنامه سفرای آکردیته جدید کامبوج، کلمبیا و
پرو
به گزارش سوالات شرعی و احکام، کوی کونگ سفیر جدید آکردیته پادشاهی کامبوج در کشورمان بعد از ظهر روز شنبه در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
همچنین «خولیو آنیبال ریانو ولاندیا» سفیر جدید آکردیته جمهوری کلمبیا و «سزار آگوستو دی لاس کاساس دیاز» سفیر جدید آکردیته جمهوری پرو در کشورمان در آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کردند. امیدوارم از خبر تقدیم رونوشت استوارنامه سفرای آکردیته جدید کامبوج، کلمبیا و
پرو
راضی بوده باشید.

تقدیم رونوشت استوارنامه سفرای آکردیته جدید کامبوج، کلمبیا و
پرو  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۰ ۰۲:۳۹:۳۸