تقدیر از تصویربردار خبرگزاری مهر در مراسم شکرانه خدمت
زائران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تقدیر از تصویربردار خبرگزاری مهر در مراسم شکرانه خدمت
زائران
مشهد- در مراسم شکرانه خدمت خادمان زائران نوروزی حضرت رضا (ع) از سید حسین میرپور تصویر بردار سوالات شرعی و احکام توسط یعقوبعلی نظری استانداری خراسان رضوی تقدیر شد. امیدوارم از خبر تقدیر از تصویربردار خبرگزاری مهر در مراسم شکرانه خدمت
زائران
راضی بوده باشید.

تقدیر از تصویربردار خبرگزاری مهر در مراسم شکرانه خدمت
زائران  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۹ ۰۲:۴۰:۱۷